Välkommen!

NORRKÖPINGS KOGNITIVA CENTER ÄR ETT HVB HEM SOM HAR FUNNITS SEDAN 1996 OCH ARBETAR MED MÄNNISKOR MED PSYKISK OHÄLSA.

Visionen är att utifrån den enskildes behov, medinflytande och integritet sträva efter en självständig och meningsfull tillvaro genom god behandling med fokus på individen. Verksamheten bedrivs enligt de lagar och förordningar som finns utgivna av Kommunen och Socialstyrelsen.

Vi arbetar efter en humanistisk värdegrund där alla är lika värda och ska bemötas med respekt, ärlighet och ödmjukhet. Alla ska ha en chans att förbättra sina liv. Personalen är goda förebilder, trygga och engagerade med en rak och ärlig kommunikation.

Våra Verksamheter

centrat

Centrat som grundades 1996 är en behandlingsenhet som ligger i ett lugnt område i Norrköpings utkant. Vi har 7 platser och dygnet runt personal alla dagar i veckan.
Vi vänder oss till kvinnor och män 18-45 år med personlighetsstörning, psykossjukdom, självskadebeteende, OCD, PTSD och neuropsykiatriska diagnoser.

centrat

evagården

Evagården är en liten behandlingsenhet med 4 platser och är en del av Norrköpings Kognitiva Center. Evagårdens rehabilitering och behandlingsenhet vänder sig till kvinnor och män som är särskilt vårdkrävande med neuropsykiatriska och psykiatriska problem såsom ADHD, Asperger, psykoser, personlighetsstörningar, självskadebeteenden, dubbeldiagnoser samt missbruk.

evagården
Lansengatan 14
602 09 Norrköping